สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
ข่าวสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 15 กันยายน 2010 เวลา 23:43 น.

ข่าวการอบรม สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

 

โครงการอบรม "Future Trends of Digital Fabrication in Architecture, Engineering and Construction"

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

@ @ @ @ @ หลักสูตร 1 วัน CPD/PDU 6 หน่วย @ @ @ @ @

สำหรับโครงการนี้ท่านสามารถสมัครอบรมได้ที่ลิ้งค์เว็ปใน Brochure

ดาวน์โหลดรายละเอียดและสมัครอบรมได้ที่ลิ้งค์ด้านในคลิ๊กที่นี่

 


โครงการอบรม "เฟอร์โรซีเมนต์ แนวคิด การพัฒนาและการประยุกต์สำหรับประเทศไทย"

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

@ @ @ @ @ โครงการใหม่จ้า หลักสูตร 1 วัน CPD/PDU 9 หน่วยนะคะ @ @ @ @ @

สำหรับโครงการนี้ท่านสามารถสมัครอบรมได้ที่ลิ้งค์เว็ปใน Brochure

ดาวน์โหลดรายละเอียดและสมัครอบรมได้ที่ลิ้งค์ด้านในคลิ๊กที่นี่

 

 

โครงการอบรม "การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ACI318-19 สำหรับการออกแบบในประเทศไทย

ชุดย่อยที่ 1 : การออกแบบคานและเสา"

วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 28-29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

@ @ @ @ @ CPD/PDU 18 หน่วย @ @ @ @ @

สำหรับโครงการนี้ท่านสามารถสมัครอบรมได้ที่ลิ้งค์เว็ปใน Brochure

ดาวน์โหลดรายละเอียดและสมัครอบรมได้ที่ลิ้งค์ด้านในคลิ๊กที่นี่

 

 

 

 

โครงการอบรม "คอนกรีตพิเศษ แนวคิด ส่วนผสม การทดสอบและการใช้งาน"

วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 5-6 มีนาคม พ.ศ.2563

@ @ @ @ @ CPD/PDU 18 หน่วย หลักสูตร 2 วันนะคะ @ @ @ @ @

สำหรับโครงการนี้ท่านสามารถสมัครอบรมได้ที่ลิ้งค์เว็ปใน Brochure

ดาวน์โหลดรายละเอียดและสมัครอบรมได้ที่ลิ้งค์ด้านในคลิ๊กที่นี่

 

 

โครงการอบรม "การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ACI318-19 สำหรับการออกแบบในประเทศไทย

ชุดย่อยที่ 2 : การออกแบบแผ่นพื้นและองค์อาคารเชิงระนาบ"

วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 13-14 มีนาคม พ.ศ.2563

@ @ @ @ @ CPD/PDU 18 หน่วย @ @ @ @ @

สำหรับโครงการนี้ท่านสามารถสมัครอบรมได้ที่ลิ้งค์เว็ปใน Brochure

ดาวน์โหลดรายละเอียดและสมัครอบรมได้ที่ลิ้งค์ด้านในคลิ๊กที่นี่

 

 

 

 

การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 15

ANNUAL CONCRETE CONFERENCE 15 (ACC15)

วันที่ 25-27 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ ระยองรีสอร์ท จ.ระยอง

การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ECC (Eastern Economic Corridor)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

 

โครงการอบรม "การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ACI318-19 สำหรับการออกแบบในประเทศไทย

ชุดย่อยที่ 3 : พัฒนาการของวัสดุออกแบบและสลักยึด"

วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 24-25 เมษายน พ.ศ.2563

@ @ @ @ @ CPD/PDU 18 หน่วย @ @ @ @ @

สำหรับโครงการนี้ท่านสามารถสมัครอบรมได้ที่ลิ้งค์เว็ปใน Brochure

ดาวน์โหลดรายละเอียดและสมัครอบรมได้ที่ลิ้งค์ด้านในคลิ๊กที่นี่

 

 

 

 

โครงการอบรม "การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ACI318-19 สำหรับการออกแบบในประเทศไทย

ชุดย่อยที่ 4 : ความเชื่อมโยงของ ACI318-19 สู่ มยผ. 1301/1302-61

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2563

@ @ @ @ @ CPD/PDU 9 หน่วย @ @ @ @ @

สำหรับโครงการนี้ท่านสามารถสมัครอบรมได้ที่ลิ้งค์เว็ปใน Brochure

ดาวน์โหลดรายละเอียดและสมัครอบรมได้ที่ลิ้งค์ด้านในคลิ๊กที่นี่# # # # # โครงการนี้อยู่ระหว่างกำหนดวันอบรม # # # # #

โครงการอบรม "นิติวิศวกรรมศาสตร์ ประสบการณ์จากอดีตสู่แนวทางพัฒนาในอนาคต"

วันที่ XXXX พ.ศ.2563

@ @ @ @ @ โครงการใหม่หลักสูตร 1 วัน CPD/PDU 7.8 หน่วยค่ะ @ @ @ @ @

สำหรับโครงการนี้ท่านสามารถสมัครอบรมได้ที่ลิ้งค์เว็ปใน Brochure

ดาวน์โหลดรายละเอียดและสมัครอบรมได้ที่ลิ้งค์ด้านในคลิ๊กที่นี่

 ผลการประกวดปริญญานิพนธ์สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยประจำปี 2562

(TCA Senior Project Award)


คณะกรรมการตัดสินรางวัล

รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ (ประธานกรรมการ)

รศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์ (กรรมการ)

ผศ.ดร.ชูชัย สุจิวรกุล (กรรมการ)

ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา (กรรมการ)

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช (กรรมการ)

 

@ @ @ @ @ @ คลิ๊กดูรูปภาพกิจกรรมได้ที่รูปภาพด้านล่าง @ @ @ @ @


รางวัลดีเด่น จำนวน 3 รางวัล

หัวข้อปริญญานิพนธ์ การศึกษาความสัมพันธ์ของความต้านทานไฟฟ้าและความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่งของคอนกรีต

นักศึกษา

นางสาวณัฐมล แซ่ปึง

นางสาวอายูมิ ซาโต้

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ทวีชัย สำราญวานิช

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา


หัวข้อปริญญานิพนธ์ การพัฒนาประสิทธิภาพการทนไฟที่อุณหภูมิ 1,200 C ของปูนทนไฟจีโอโพลิเมอร์จากกากอุตสาหกรรม

นักศึกษา

นายณัฐวุฒิ ขันตา

นายณัฐวุฒิ เชียงกาขัน

นายอิทธินันท์ ใสสุขสอาด

ที่ปรึกษา ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

 

หัวข้อปริญญานิพนธ์ การสังเคราะห์เม็ดปูนของเอไลต์แคลเซียมซัลโฟอลูมิเนตซีเมนต์

นักศึกษา

นายธัญญ์ธนัช อินใย

นางสาวปภัณธษร มั่นพรม

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร


รางวัลชมเชย จำนวน 6 รางวัล

หัวข้อปริญญานิพนธ์ การศึกษาผลกระทบของมวลรวมคอนกรีตรีไซเคิลต่อกำลังอัดและความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์ของคอนกรีตภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเล

นักศึกษา

นายศิวกร นุชสวาท

นายอัษฏางค์ ถี่ถ้วน

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ทวีชัย สำราญวานิช

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา


หัวข้อปริญญานิพนธ์ การศึกษาผลกระทบของการแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วนด้วยดินเหนียวเผาต่อกำลังอัดและความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์ของคอนกรีต

นักศึกษา

นายสุธิพรชัย เทพสาร

นายอินทัช ศักดิ์เจริญ

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ทวีชัย สำราญวานิช

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา


หัวข้อปริญญานิพนธ์ การเปรียบเทียบรูปแบบการเสริมกำลังของคานคอนกรีตเสริมเหล็กรับโมเมนต์ดัด

นักศึกษา

นายธนาธิป ขจัดมลทิน

นายพงษ์ขจร โพธิ์เปี้ยศรี

นางสาวมนพัทธ์ ยงทิพย์วรากุล

นายยุทธชัย จำปาสด

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


หัวข้อปริญญานิพนธ์ ผลกระทบต่อพฤติกรรมรับแรงเฉือนของคานคอนกรีตที่มีช่องเปิด

นักศึกษา

นายเจษฎากร ธิดากุล

นายฉัตรชัย อัครอำนวย

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


หัวข้อปริญญานิพนธ์ ผลของการผสม Tio2 และ Tio2 ชนิดดัดแปรต่อความสามารถในการทำความสะอาดตวเองและปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของมอร์ตาร์

นักศึกษา

นายเลอมาน ผ่องแผ้ว

นายวรัฐกาญจน์ โลนุช

นางสาววลัยพรรณ บุญงาม

ที่ปรึกษา รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


หัวข้อปริญญานิพนธ์ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารประกอบซีเมนต์กับคุณสมบัติทางวิศวกรรม

นักศึกษา

นายกฤษณะ ประสาท

นายฐิติกร ตั้งจิต

นายณัฐกานต์ เกิดด้วยบุญ

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

 


 

ประกาศผลการประกวด
รางวัล TCA Concrete Practice Award
ประจำปี 2019

คณะกรรมการตัดสินรางวัล

รศ.ดร.พิชัย นิมิตยงสกุล                   ประธานกรรมการ

ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล                  กรรมการ

ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล                   กรรมการ

น.อ.รศ.ดร.ธนากร พีระพันธุ์               กรรมการ

คุณอนุชิต เจริญศุภกุล                     กรรมการ

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช                   กรรมการและเลขานุการ

 

ดีเด่น (TCA Concrete Practice Award : Gold Medal)  ได้แก่

โครงการ Rosewood Bangkok Hotel

หน่วยงาน Aurecon Consulting (Thailand) Co., Ltd.

 

ดี (TCA Concrete Practice Award : Silver Medal) ได้แก่

โครงการ การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี

หน่วยงาน บริษัท ช.การช่าง(ลาว) จำกัด(มหาชน)

 

โครงการ CPAC High Strength Concrete First Concrete Grade 80 MPa Supplied for Commercial Building in Thailand

หน่วยงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

 

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

โครงการ การก่อสร้างระบบพื้นแบบกลวงรับแรงสองทาง (BIAXIAL SLAB) ของอาคารสำนักงาน T-ONE BUILDING

หน่วยงาน บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

 

โครงการ การก่อสร้างฐานรากด้วยเสาเข็มสปัน (Spun pile) และระบบติดตั้งเสาเข็มเจาะสำเร็จรูป (Double rod auger) โครงการ The Uppergrounds

หน่วยงาน บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

 

 

 


 

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

 

 

 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปี 2562

ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องทรัพย์ไพลิน โรงแรมทาวน์อินทาวน์ ถ.ศรีวรา กรุงเทพฯ

และเชิญร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ Circular Economy

โดยจะเริ่มการประชุมตั้งแต่ เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 13:21 น.