สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย วารสารคอนกรีต ฉบับที่ 34 ประจำเดือน สิงหาคม 2018 ความสำคัญ(น้อย?) ของส่วนผสม การทำงานและระดับกำลังต่อความคงทนของคอนกรีต
ความสำคัญ(น้อย?) ของส่วนผสม การทำงานและระดับกำลังต่อความคงทนของคอนกรีต PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 09 มีนาคม 2020 เวลา 14:26 น.

 

ความสำคัญ(น้อย?)

ของส่วนผสม การทำงานและระดับกำลังต่อความคงทนของคอนกรีต

 

นันทวัฒน์ ขมหวาน1 สุวิมล สัจจวาณิชย์2 ทักษ์ดนัย เขียวอ่อน1 พัชดาภรณ์ ช้างน้ำ1 ธนวรรธก์ มีศักดิ์3 พรศักดิ์ ปานย้อย4


1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
3 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
4 การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

 

 

ปัญหาการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตกระทบต่อการใช้งานในระยะยาวของโครงสร้าง

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 มีนาคม 2020 เวลา 14:45 น.