Silo Construction Essentials: “Slipform Techniques” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2018 เวลา 11:29 น.

Silo Construction Essentials: “Slipform Techniques”

 

คุณกีรติ นิติโชติ

บริษัท อีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด

 

การก่อสร้างด้วยวิธีนั่งร้านแบบเลื่อนในแนวดิ่ง (Slipform) เป็นวิธีการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแบบหล่อในที่ชนิดหนึ่งที่เหมาะสำหรับ

โครงสร้างที่มีรูปแบบหน้าตัดคงที่ในแนวดิ่งทั้งแบวงกลม สี่เหลี่ยม เช่น โครงสร้างไซโล ปล่องควัน ปล่องลิฟท์ เป็นต้น ดังแสดงในรูปที่ 1โดยใช้

แบบหล่อที่ขับเคลื่อนในแนวดิ่งด้วยระบบไฮดรอลิกเพื่อให้การเทคอนกรีตต่อเนื่องกันไป ซึ่งระยะเวลาเฉลี่ยในการเลื่อนแบบหล่อประมาณ 30 ซ.ม./ต่อชั่วโมง

และต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงจนเสร็จสิ้น ในกรณีที่มีการหยุดเทคอนกรีตในระหว่างนี้จะต้องมีการกำหนดจุดหยุดเทให้อยู่ในระนาบเดียวกัน

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2018 เวลา 11:56 น.