สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย วารสารคอนกรีต ฉบับที่ 30 ประจำเดือน เมษายน 2017 การทำนายความคงทนของคอนกรีตเสริมเหล็กในสภาวะแวดล้อมทะเล
การทำนายความคงทนของคอนกรีตเสริมเหล็กในสภาวะแวดล้อมทะเล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 06 ตุลาคม 2017 เวลา 14:11 น.

การทำนายความคงทนของคอนกรีตเสริมเหล็กในสภาวะแวดล้อมทะเล
(Prediction of durability of concrete in marine environment)


รศ.ดร. วิเชียร ชาลี
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

1. บทนำ

 

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้งานในสภาวะแวดล้อมทะเล ต้องให้ความสำคัญกับการป้องกันการกัดกร่อนที่ทำลายโครงสร้างควบคู่ไปกับการรับแรงเชิงกลเพื่อให้โครงสร้างมีความแข็งแรง และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ซึ่งการกัดกร่อนของโครงสร้างในสภาวะแวดล้อมดังกล่าว มีสาเหตุหลักมาจาก


ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2018 เวลา 12:11 น.