การใช้ตะกอนประปาเป็นวัสดุประสาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 02 กันยายน 2016 เวลา 12:24 น.

การใช้ตะกอนประปาเป็นวัสดุประสาน

ดร.เกียรติสุดา  สมนา


1. บทนำ

ตะกอนน้ำประปาเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบเพื่อผลิตเป็นน้ำประปา ในกระบวนการผลิตน้ำประปานั้น เริ่มต้นจากแหล่งน้ำดิบซึ่งส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ำผิวดิน เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านตะแกรงดักขยะเพื่อป้องกันเศษขยะทั้งขนาดใหญ่และเล็กเข้าไปอุดตันและทำลายเครื่องจักร หลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนของกระบวนการ Coagulation เพื่อเติมสารเคมีช่วยตกตะกอนที่เรียกว่า สารเคมี Coagulant ในขั้นตอนนี้เป็นการทำลายเสถียรภาพของคอลลอยด์ แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการ Flocculation ซึ่งเป็นขั้นตอนของการรวมตะกอนเพื่อให้ตะกอนมีขนาดใหญ่และเตรียมพร้อมที่จะตกตะกอนในขั้นตอนของการตกตะกอน (Sedimentation) เพื่อแยกส่วนของตะกอนประปาออกจากน้ำที่ปรับปรุงคุณภาพเพื่อเข้าสู่กระบวนการกรอง (Filtration) และการฆ่าเชื้อโรค (Disinfection) เพื่อเตรียมส่งน้ำประปาไปยังบ้านเรือนประชาชนเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคต่อไป

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 กันยายน 2016 เวลา 15:19 น.