สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย วารสารคอนกรีต ฉบับที่ 27 ประจำเดือน เมษายน 2016 การประเมินความสามารถในการไหลเบื้องต้นของ SELF-COMPACTING CONCRETE ด้วยการทดสอบมอร์ตาร์
การประเมินความสามารถในการไหลเบื้องต้นของ SELF-COMPACTING CONCRETE ด้วยการทดสอบมอร์ตาร์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2016 เวลา 14:50 น.

การประเมินความสามารถในการไหลเบื้องต้นของ

SELF-COMPACTING CONCRETE ด้วยการทดสอบมอร์ตาร์


ดร. อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ
Kochi University of Technology

 

1. บทนำ

Self-Compacting Concrete (SCC) คือคอนกรีตสมรรถนะสูง (High Performance Concrete) ที่สามารถไหลเข้าแบบได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องสั่นช่วยในการเทคอนกรีต [1] การไหลของ SCC เกิดขึ้นจากความสามารถในการไหลของซีเมนต์เพสต์ (Cement paste) ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างซีเมนต์และสารลดน้ำ (Superplasticizer) และเนื่องจากคุณสมบัติที่สภาวะคอนกรีตสดของ SCC นั้นแตกต่างจากคอนกรีตธรรมดา วิธีการทดสอบก็จะแตกต่างเช่นเดียวกัน ในการทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตจำเป็นที่จะต้องใช้ผู้ทดสอบหลายคนในแต่ละขั้นตอน ซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างหนัก ดังนั้นการทดสอบคุณสมบัติของมอร์ต้าร์จึงถูกกำหนดขึ้นเพื่อประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของ SCC ที่สภาวะคอนกรีตสด อีกทั้งยังช่วยลดช่วยลดการสิ้นเปลืองวัสดุ, ลดระยะเวลาการทดสอบและปริมาณผู้ทดสอบได้อีกด้วย เนื่องจากการทดสอบมอร์ต้าร์นั้นสามารถทำได้โดยผู้ทดสอบเพียงคนเดียว [2] การทดสอบที่สภาวะคอนกรีตสดจะทดสอบคุณสมบัติ 3 อย่าง คือ การเสียรูป (Deformability) ความหนืด (Viscosity) และการไหลผ่านสิ่งกีดขวาง (Self-compactability) มอร์ต้าร์จะถูกทดสอบ 3 คุณสมบัตินี้เช่นเดียวกัน

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 


 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2016 เวลา 18:55 น.