สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย วารสารคอนกรีต ฉบับที่ 25 ประจำเดือน สิงหาคม 2015 ปัญหาการทรุดตัวในอดีตถึงปัจจุบันและศิลปะการยกอาคาร
ปัญหาการทรุดตัวในอดีตถึงปัจจุบันและศิลปะการยกอาคาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2015 เวลา 14:17 น.

ปัญหาการทรุดตัวในอดีตถึงปัจจุบันและศิลปะการยกอาคาร

 

นายสืบศักดิ์ พรหมบุญ

นายชูเลิศ จิตเจือจุน

บริษัท อินเตอร-คอนซัลท์ จำกัด


เนื่องจากการพัฒนาของประเทศไทยเริ่มต้นจากบริเวณที่ราบลุ่มที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการเพาะปลูก สันแผ่นดินมักจะ

อ่อนเพราะเกิดจากการตกตะกอนไม่แข็งแรง ไม่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกจากสิ่งก่อสร้างหนักๆ ได้ เว้นแต่จะมีการก่อสร้างฐานราก

ที่เหมาะสมถูกต้อง ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาวิทยาการด้านปฐพีวิศวกรรมยังไม่เจริญก้าวหน้าและแพร่หลาย ฐานรากสิ่งก่อสร้างต่างๆ จึง

อาจไม่เหมาะสม ทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างบนฐานรากนั้นๆ ได้ เป็นผลให้เกิดงานเสริมฐานรากขึ้นเพื่อรักษาสิ่งก่อสร้าง

บนฐานรากไว้ให้สามารถใช้งานได้ดังเดิม

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2015 เวลา 14:22 น.