สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย วารสารคอนกรีต ฉบับที่ 25 ประจำเดือน สิงหาคม 2015 อัตราส่วนผสมและวิธีการทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของ SELF-COMPACTING CONCRETE
อัตราส่วนผสมและวิธีการทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของ SELF-COMPACTING CONCRETE PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2015 เวลา 14:06 น.

อัตราส่วนผสมและวิธีการทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของ SELF-COMPACTING CONCRETE

 

ดร. อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ
Kochi University of Technology

 

1. บทนำ

Self-Compacting Concrete(SCC)ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1986 โดยมีแนวคิดหลักเพื่อลดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของคอนกรีตเนื่องจากความเชี่ยวชาญในการเทคอนกรีตของคนงาน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความทนทานของโครงสร้างคอนกรีตให้มีอายุการใช้งานมากขึ้นอีกด้วย Self-Compacting Concreteคือคอนกรีตสมรรถนะสูง(High Performance Concrete)ที่สามารถไหลเข้าแบบได้ด้วยน้ำหนักของตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องสั่นช่วยในการเทคอนกรีต ดังนั้นความอัดแน่นของคอนกรีตจึงค่อนข้างสูงส่งผลให้โครงสร้างมีความแข็งแรงและทนทานมาก นอกจากนี้กำลังอัดของ Self-Compacting Concreteมีค่าสูงมากเนื่องจากปริมาณซีเมนต์ที่ค่อนข้างสูงในส่วนผสม ซึ่งมีค่าประมาณ 700-800 กก/ซม2อัตราส่วนผสมของคอนกรีตธรรมดาและ Self-Compacting Concrete

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2015 เวลา 14:23 น.