การออกแบบเสาสั้น ตามมาตรฐาน ว.ส.ท. 1008 และ ACI 318-05 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2015 เวลา 09:40 น.

การออกแบบเสาสั้น ตามมาตรฐาน ว.ส.ท. 1008 และ ACI 318-05

 

โดย

ดร. ชัย  จาตุรพิทักษ์กุล

นายกสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย และ

ศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

บทนำ

ในประเทศไทย  มาตรฐาน ว.ส.ท. 1008-38 เป็นมาตรฐานสำหรับการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9 เมื่อ กุมภาพันธ์ 2558 [1] เป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไป    ผู้เขียนได้นำเสนอบทความนี้เพื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ACI 318-05, Building Code Requirements for Structural Concrete [2] เพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง  โดยพิจารณาเฉพาะกรณีเสาสั้นและรับน้ำหนักบรรทุกกรณีที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงเท่านั้น  เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้สนใจครับ

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2015 เวลา 09:29 น.