สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย วารสารคอนกรีต ฉบับที่ 24 ประจำเดือน เมษายน 2015 วัสดุจีโอโพลิเมอร์ : ทางเลือกใหม่สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง
วัสดุจีโอโพลิเมอร์ : ทางเลือกใหม่สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2015 เวลา 15:29 น.

วัสดุจีโอโพลิเมอร์: ทางเลือกใหม่สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง

 

 

สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์1 ธนากร ภูเงินขำ2 และ ปริญญา จินดาประเสริฐ3
1สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
2สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา, อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
3ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

จีโอโพลิเมอร์คืออะไร

จีโอโพลิเมอร์เป็นวัสดุสังเคราะห์ชนิดอนินทรีย์โพลิเมอร์ที่สามารถสังเคราะห์ได้จากวัสดุที่มีองค์ประกอบของซิลิกาและอะลูมินาที่อยู่ในรูปอสัณฐานมาทำปฏิกิริยาทางเคมีกับสารละลายอัลคาไลน์ไฮดรอกไซด์เพื่อให้เกิดการชะละลายของซิลิกอนไอออน (Si4+) และอะลูมิเนียมไอออน (Al3+) จากวัสดุตั้งต้น เมื่อระบบมีไอออนดังกล่าวเพียงพอจะเกิดการเคลื่อนที่ของไอออนและเกิดการจัดเรียงตัวเป็นโครงสร้างใหม่ และมีการเติมสารละลายอัลคาไลน์ซิลิเกตเพื่อเพิ่มปริมาณซิลิกอนไอออนที่พร้อมต่อการเกิดปฏิกิริยาให้ระบบของจีโอโพลิเมอร์และทำหน้าที่เป็นตัวประสานให้เกิดการเชื่อมต่อกันของโครงสร้าง

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2015 เวลา 10:01 น.