สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย วารสารคอนกรีต ฉบับที่ 21 ประจำเดือน เมษายน 2014 แผ่นดินไหว “ภัยใกล้ตัวเรา” และอุปกรณ์ฝังยึดในคอนกรีตเกี่ยวข้องอย่างไร
แผ่นดินไหว “ภัยใกล้ตัวเรา” และอุปกรณ์ฝังยึดในคอนกรีตเกี่ยวข้องอย่างไร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2014 เวลา 12:08 น.

แผ่นดินไหว “ภัยใกล้ตัวเรา” และอุปกรณ์ฝังยึดในคอนกรีตเกี่ยวข้องอย่างไร

 

สุเมธ เกียรติเมธา

คณะกรรมการวิชาการ สาขาโครงสร้างคอนกรีต

 

ข้อมูลจาก กรมทรัพยากรธรณี

“แผ่นดินไหว”

แผ่นดินไหว เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดิน อันเนื่องมาจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อลดความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทานายเวลา สถานที่ และความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ดังนั้นจึงควรศึกษา เรียนรู้ เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการเกิดของแผ่นดินไหวที่แท้จริง เพื่อเป็นแนวทางในการลดความเสียหายที่เกิดขึ้น

ข้อมูลจาก สานักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา

http://www.seismology.tmd.go.th/home.html

 

2014-05-08 18:07:05:

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2014 เวลา 12:10 น.