เริ่มต้นดีก็ต้องจบให้สวย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2014 เวลา 12:05 น.

เริ่มต้นดีก็ต้องจบให้สวย

 

บุญรอด คุปติทัฬหิ และ นคร สังข์ทอง

ส่วนพัฒนาเทคโนโลยีคอนกรีตและบริการ ฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี

บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

 


ปัญหางานคอนกรีตที่เกี่ยวข้องกับพื้นถือว่าอยู่ในอันดับต้นๆ ปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือ ผิวหน้าหลุดร่อน (Delamination) (รูปที่ 1a) ผิวหน้าเป็นฝุ่น (Dusting) (รูปที่ 1b) หรือแตกลายงา (Crazing) (รูปที่ 1c) ปัญหาเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นตามอัตราการขยายตัวของงานก่อสร้างภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเทพื้นของงานกลุ่ม Superstore, Ware House หรือ โรงงานอุตสาหกรรม สาเหตุของปัญหาเหล่านี้ส่วนหนึ่งมาจากการขาดทักษะของผู้รับเหมาก่อสร้างพื้นในปัจจุบัน มีการใช้แรงงานที่ขาดทักษะในการขัดแต่งผิวหน้างานพื้น (Floors Finishing) รวมทั้งวิธีการทำงานพื้นไม่เป็นไปตามมาตรฐาน การควบคุมคุณภาพการทำางานพื้นที่ไม่ดีพอ แม้แต่ผู้รับเหมาที่รับงานเฉพาะขัดแต่งผิวหน้าพื้นโดยเฉพาะจำนวนมาก ก็ประสบปัญหาเหล่านี้เช่นกัน

 

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2014 เวลา 12:07 น.