สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย วารสารคอนกรีต ฉบับที่ 21 ประจำเดือน เมษายน 2014 ผลกระทบของสารเพิ่มกำลังอัดต่อคุณสมบัติของคอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัว
ผลกระทบของสารเพิ่มกำลังอัดต่อคุณสมบัติของคอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 06 พฤษภาคม 2014 เวลา 17:24 น.

ผลกระทบของสารเพิ่มกำลังอัดต่อคุณสมบัติของคอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัว

 

 

1ดร. ปานเทพ จุลนิพิฐวงษ์

2ศ.ดร. สมนึก ตั้งเติมสิริกุล

1ศุนย์วิจัยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้างและบำรุงรักษา, สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์, อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

2ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี, สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์, อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


1. บทนำ

 

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมคอนกรีตมีความต้องการคอนกรีตประเภทที่ให้กำลังอัดสูงในช่วงต้นเป็นอย่างมากเนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจก่อสร้าง ประเภทของงานที่ต้องการคอนกรีตที่ให้กำลังอัดในช่วงต้นยังรวมถึงงานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต เช่น งานซ่อมแซมถนน เพื่อที่สามารถเปิดใช้บริการได้อย่างเร็วที่สุด ในอุตสาหกรรมคอนกรีตสำเร็จรูปยังได้นำคอนกรีตประเภทนี้ไปใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อช่วยเพิ่มกำลังการผลิตและลดต้นทุน

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 06 พฤษภาคม 2014 เวลา 17:26 น.