ผนังรับน้ำหนักคอนกรีตสำเร็จรูป PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 09 มกราคม 2013 เวลา 10:31 น.

ผนังรับน้ำหนักคอนกรีตสำเร็จรูป

Precast Concrete Load Bearing Walls


ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  แก้วกุลชัย

ภาควิชาิวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประธานกรรมการ สาขาโครงสร้างคอนกรีต สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย


รศ.ดร.สถาพร โภคา

ภาควิชาิวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ที่ปรึกษา สาขาโครงสร้างคอนกรีต สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

 

 

1.บทนำ

เทคโนโลยีการก่อสร้างระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปได้เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานานแล้ว สำหรับประวัติและการพัฒนาของการใช้คอนกรีตสำเร็จรูปในประเทศไทยนั้น ได้เริ่มใช้ครั้งแรกโดยบริษัท ซีคอน จำกัด โดยพัฒนาระบบการก่อสร้างของตนเอง เรียกว่าระบบซีคอน ในช่วงปี พ.ศ.2531-2537 มีอัตราการเพิ่มขึ้นของการก่อสร้างที่อยู่อาศัยจำนวนมาก ระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปจึงเริ่มมีบทบาทต่อการก่อสร้างในประเทศไทย เนื่องจากสามารถก่อสร้างได้รวดเร็วกว่าระบบทั่วไปในปัจจุบันมีบริษัทผู้ประกอบการบ้านจัดสรรจำนวนมากนำเอาเทคโนโลยีการก่อสร้างระบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปชนิดผนังรับน้ำหนักมาใช้ในการพัฒนารูปแบบบ้านของตนเอง ในระบบนี้ผนังจะเป็นโครงสร้างหลักในการรับน้ำหนักของอาคารโดยไม่มีเสาาและคานเป็นส่วนประกอบ ซึ่งผนังดังกล่าวยังทำหน้าที่กั้นห้องไปในตัวด้วย ระบบผนังรับน้ำหนักนอกจากช่วยย่นระยะเวลาการก่อสร้างในการหล่อเสา คาน และก่อผนังแล้ว ยังสามารถควบคุมคุณภาพได้เพราะชิ้นส่วนคอนกรีตสามารถผลิตได้ในโรงงาน

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2013 เวลา 14:05 น.