“คอนกรีต” วัสดุก่อสร้างที่ยั่งยืนหรือไม่? PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2012 เวลา 15:53 น.

คอนกรีต วัสดุก่อสร้างที่ยั่งยืนหรือไม่?

“Concrete” Sustainable Construction Material or Not?

 

ปิติ สุคนธสุขกุล

ประธานกรรมการวิชาการกลุ่ม 4 สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

บทคัดย่อ

แนวทางการก่อสร้างที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการก่อสร้าง ตั้งแต่การออกแบบ ก่อสร้าง ใช้งาน ซ่อมแซม และ ทำลายทิ้ง ในขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้างนั้น การเลือกวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรสภาพแวดล้อมก็ถือเป็นหนึ่งในหัวใจหลักที่ควรต้องทำการพิจารณา หากผู้ที่เคยได้มีศึกษามาตรฐานการออกแบบก่อสร้างอาคารสีเขียวหลายๆมาตรฐาน จะพบว่าหมวดวัสดุก่อสร้างก็เป็นหมวดหลักหมวดหนึ่งที่มีผลต่อการรับรองอาคารนั้นๆ

ในส่วนของวัสดุสำหรับงานโครงสร้างอาคารหรือบ้านนั้น มีวัสดุให้เลือกไม่มากนัก หลักๆก็จะเป็น คอนกรีต ไม้ หรือ เหล็ก เป็นต้น อย่างนั้นก็ตามยังคงมีคำถามตามมาเสมอว่าวัสดุอะไรเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมมากกว่ากัน ในบทความนี้จะกล่าวกว้างๆ ถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนว่าควรจะต้องประกอบไปด้วยปัจจัยใดบ้าง แล้วในแต่ละปัจจัยเหล่านั้นคอนกรีตเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับวัสดุอื่น (ถ้ามีข้อมูล) ในช่วงสรุปผู้อ่านคงต้องเป็นผู้ตอบเองว่าสายตาของท่านนั้นคอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างที่ยั่งยืนที่ท่านเลือกหรือไม่

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2013 เวลา 15:46 น.