คอนกรีตที่ไม่ใช้ปูนซีเมนต์เป็นส่วนผสม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2012 เวลา 11:03 น.

ดร.ณัฐพงศ์  มกระธัช

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

คอนกรีตที่ไม่ใช้ปูนซีเมนต์เป็นส่วนผสม

วิศวกรทั่วไปที่อ่านหัวข้อของบทความนี้อาจจะประหลาดใจว่าเป็นไปได้หรือที่คอนกรีตจะไม่มีปูนซีเมนต์เป็นส่วนผสมแต่จากผลงานวิจัยที่ผ่านมาทั้งในและต่างประเทศเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ดีว่า ในปัจจุบันนักวิจัยด้านคอนกรีตและวัสดุได้มีการคิดค้นหาวัสดุประสานชนิดอื่่นมาใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ได้แล้ว เช่น วัสดุจีโอโพลิเมอร์ (1,2) และรวมถึงหัวข้อของบทความนี้คือ คอนกรีตที่ใช้กากแคลเซียมคาร์ไบด์ผสมวัสดุปอซโซลาน (3,4) มาใช้เ็ป็นวัสดุประสานเพื่อเชื่อมประสานกับมวลรวมโดยไม่ใช้ปูนซีเมนต์ บทความนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อวิศวกรหรือผู้ใช้คอนกรีึตทั่้วไปที่จะได้ทำความรู้จักกับคอนกรีตที่ไม่ใช้ปูนซีเมนต์เป็นส่วนผสม โดยใช้ส่วนผสมระหว่างกากแคลเซียมคาร์ไบด์และวัสดุปอซโซลานที่มีอยู่ประเทศไทยเป็นวัสดุในการเชื่อมประสาน นอกจากนี้ในบทความยังแสดงผลการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตดังกล่าว เพื่อที่วิศวกรหรือผู้ใช้คอนกรีตอาจจะหยิบยืมส่วนผสมคอนกรีตดังกล่าวนำไปใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างอาคารคอนกรีึตเสริมเหล็กจริงๆ กระผมก็มีความยิีนดีครับ

 

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2013 เวลา 15:55 น.