สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย วารสารคอนกรีต ฉบับที่ 11 ประจำเดือน ธันวาคม 2010 งานตรวจสอบซ่อมแซมบำรุงรักษา…ปัจจุบันและในอนาคด
งานตรวจสอบซ่อมแซมบำรุงรักษา…ปัจจุบันและในอนาคด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย nantawat   
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2011 เวลา 18:37 น.

งานตรวจสอบซ่อมแซมบำรุงรักษา…ปัจจุบันและในอนาคด

สุวิมล  สัจจวาณิชย์


การตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยซึ่งเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างต่อ สาธารณะมีมานานนับพันปีมาแล้ว ตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นก็คือ “กฎหมาย” ฉบับแรกที่ตราขึ้นเมื่อ 2200 ปีก่อนคริสกาล  ในรัชสมัยของพระเจ้าฮัมมูราบี แห่งอาณาจักรเมโสโปเตเมียที่ตราไว้ว่า “หากช่างก่อสร้างบ้านทีไม่แข็งแรงพอ และบ้านนั้นเกิดพังลงมาทำให้เจ้าของบ้านตายช่างก่อสร้างจะต้องถูกฆ่าให้ตาย ตกไปตามกัน”(http://en.wikipedia.org/wiki/)

ความ สำคัญของ “ความปลอดภัย” จากงานก่อสร้างยิ่งทวีมากขึ้นในสังคมสมัยใหม่ที่มีสิ่งก่อสร้างทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ตลอดจนโครงสร้างสาธารณูปโภคที่มีผู้เกี่ยวข้องใช้สอยเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้ได้ผลผลิต “สิ่งก่อสร้าง” ที่ปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน การนำแนวความคิดความปลอดภัยของสิ่งก่อสร้างเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ขั้นตอน การออกแบบจนถึงการก่อสร้างจึงเป็นสิ่งจำเป็นและทำอยู่โดยสื่อผ่านอัตราส่วน ปลอดภัย ข้อกำหนดก่อสร้าง และการควบคุมคุณภาพในขั้นตอนต่างๆ

 

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2013 เวลา 10:50 น.