สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย วารสารคอนกรีต ฉบับที่ 9 ประจำเดือน เมษายน 2010 กรณีศึกษา การตรวจสอบอาคารคอนกรีตที่เกิดสนิมเนื่องจากคาร์บอเนชันในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
กรณีศึกษา การตรวจสอบอาคารคอนกรีตที่เกิดสนิมเนื่องจากคาร์บอเนชันในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย nantawat   
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2010 เวลา 03:24 น.

 

กรณีศึกษา การตรวจสอบอาคารคอนกรีตที่เกิดสนิมเนื่องจาก

คาร์บอเนชันในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล


ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์
ดร.ประวีณ ชมปรีดา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 


อาคารที่มีการใช้งานมานานและไม่ได้มีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง อาจมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน โดย ในอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในแถบกรุงเทพฯและปริมณฑล มักพบการเกิดสนิมของเหล็กเสริมเนื่องจากปฏิกิริยาคาร์บอเนชัน ซึ่ง หากไม่ได้มีการตรวจสอบและการบำรุงรักษาที่เหมาะสม สนิมของเหล็กจะเกิดเพิ่มมากขึ้น ทำให้พื้นที่หน้าตัดของเหล็กเสริมมีขนาดเล็กลง และนำไปสู่การสูญเสียกำลังรับน้ำหนักและความปลอดภัยของโครงสร้างได้

 

 

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 มกราคม 2014 เวลา 14:10 น.