สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย วารสารคอนกรีต ฉบับที่ 9 ประจำเดือน เมษายน 2010 เถ้าปาล์มน้ำมัน: วัสดุปอซโซลานในอนาคตสำหรับคอนกรีต
เถ้าปาล์มน้ำมัน: วัสดุปอซโซลานในอนาคตสำหรับคอนกรีต PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย nantawat   
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2010 เวลา 03:23 น.

 

 

เถ้าปาล์มน้ำมัน : วัสดุปอซโซลานในอนาคตสำหรับคอนกรีต

 

ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


 


เถ้าปาล์มน้ำมัน

เถ้าปาล์มน้ำมัน (palm oil fuel ash) เป็นวัสดุพลอยได้จากการนำกากของผลปาล์มน้ำมัน ได้แก่ เศษกะลา เส้นใย และทลายปาล์มเปล่าของผลปาล์ม (ดังแสดงในรูปที่ 1) เผาเป็นเชื้อเพลิงให้กับหม้อกำเนิดไอน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า มีอุณหภูมิที่ใช้ในการเผาไหม้ประมาณ 800-9000C

 

 

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 มกราคม 2014 เวลา 14:38 น.