สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย วารสารคอนกรีต ฉบับที่ 7 ประจำเดือน สิงหาคม 2009 ปราสาทหินพนมวัน.....สร้างไม่เสร็จจริงหรือ?....ตอนที่ 2
ปราสาทหินพนมวัน.....สร้างไม่เสร็จจริงหรือ?....ตอนที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย nantawat   
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2010 เวลา 03:10 น.

 

ประสาทหินพนมวัน.....สร้างไม่เสร็จจริงหรือ? ...... ตอนที่ 2


ธเนศ วีระศิริ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 


ตอนที่ 2

นับ จากนั้นได้เริ่มศึกษารูปทรงด้านในของปราสาท ลักษณะการวางซ้อนของหิน การปาดมุมหิน และพื้นผิวที่ปรากฏของหินแต่ละก้อนเท่าที่มีอยู่ด้านใน(แหงนมองด้านในจะเห็น ลักษณะการเรียงซ้อนของหิน)....ความเห็นเบื้องต้นการจะวางหินซ้อนกันจากสี่ ด้านให้มาต่อชนกันที่บนสุดคล้ายรูปทรงของปิระมิดนั้น จะต้องวางหินให้เหลื่อมเป็นลักษณะ Corbel เนื่องจากหินที่จะนำมาวางมี 5 กลุ่ม นับรวมได้ 18 ชั้นย่อย ความสูงรวม 8.80 ม. หากนำมาวางซ้อนเหลื่อมกันและต่อชนพอดีที่ด้านบนจะเป็นดังรูปที่ 9 และวัดมุมที่ฐานได้ 80.33 ....เมื่อวางหินเหลื่อมกันก็ควรต้องมีการปาดมุมให้ดูสวยงาม.......คนสมัยก่อนเขาปาดมุมหินไว้หรือไม่?......เมื่อสำรวจหินที่วางอยู่นอกปราสาทอีกรอบ พบหินที่ปาดเป็นมุมจริงๆ แต่วัดมุมได้ 71.57 ดังรูปที่ 10

 

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 09 กันยายน 2015 เวลา 11:37 น.