นาโนเทคโนโลยีในการพัฒนางานคอนกรีต PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย nantawat   
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2010 เวลา 03:09 น.

 

นาโนเทคโนโลยีในการพัฒนางานคอนกรีต


ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 


หมายเหตุ เอกสารฉบับนี้ ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการบรรยายในงานสัมมนาประจำปี ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) เมื่อ19 สิงหาคม 2549 ณ โรงแรม Miracle Grand กรุงเทพฯ


จุดเริ่มต้นของนาโนเทคโนโลยี


ปลายปี พ.ศ. 2502 (ค.ศ. 1959) ในเดือน ธันวาคม Richard P. Feynman ผู้ได้รับรางวัลโนเบิลสาขาฟิสิกส์ได้บรรยายให้สมาคมนักฟิสิกส์ฟังในเรื่อง เล็กๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีคนศึกษายังไม่มาก แต่เขาคาดว่าจะมีผลอย่างใหญ่หลวงในอนาคต เช่น การนำเสนอให้ใส่ข้อมูลของสารานุกรม บริทานิกา (Encyclopedia Britanica) ซึ่งขณะนั้นมีจำนวน 30 เล่ม (ปัจจุบันน่าจะมีเกือบ 40 เล่ม หรือมากกว่า) แต่ละเล่มมีขนาด A4 และพิมพ์ด้วยตัวอักษรซึ่งค่อนข้างเล็ก (ขนาดตัวอักษรประมาณ 12 Angsana new หรือเล็กกว่า) ให้อยู่บนหัวเข็มหมุด 1 ตัว ซึ่งมีความกว้างของหัวเข็มหมุดประมาณ 1/16 นิ้ว หรือเสนอว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้อยู่ในขณะนั้น (พ.ศ. 2502) ควรจะมีขนาดที่เล็กกว่านี้มากและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

 

 

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2014 เวลา 11:15 น.