สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย วารสารคอนกรีต ฉบับที่ 6 ประจำเดือน เมษายน 2009 การใช้โมเดลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการกำหนดส่วนผสมคอนกรีตหลาเพื่อป้องกันการแตกร้าวเนื่องจากอุณหภูมิ
การใช้โมเดลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการกำหนดส่วนผสมคอนกรีตหลาเพื่อป้องกันการแตกร้าวเนื่องจากอุณหภูมิ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย nantawat   
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2010 เวลา 03:07 น.

 

การใช้โมเดลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการกำหนดส่วนผสมและวิธีการก่อสร้าง

คอนกรีตหลาเพื่อป้องกันการแตกร้าวเนื่องจากอุณหภูมิ

 

พงษ์ศักดิ์ โชคทวีกาญจน์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ศ.ดร. สมนึก ตั้งเติมสิริกุล

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้างและบำรุงรักษา (CONTEC)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. ที่มาของปัญหาการแตกร้าวในคอนกรีตหลา

ใน การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญต่าง ๆ ของประเทศ เช่น เขื่อน, ทางด่วน และอาคารสูง ที่มีโครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่ หรือคอนกรีตหลา (Mass Concrete) ซึ่ง มีการเทคอนกรีตจำนวนมาก ๆ ในระยะเวลาที่จำกัด มักพบปัญหาการแตกร้าวเนื่องจากอุณหภูมิของคอนกรีต ซึ่งการแตกร้าวนี้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้าง และเป็นเหตุให้อายุการใช้งานของโครงสร้างลง

 


 

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2014 เวลา 13:03 น.