สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
ปฏิทินกิจกรรม พ.ศ. 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย nantawat   
วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2010 เวลา 23:50 น.


มกราคม

อบรม "นวัตกรรมปูนสำเร็จรูปเพื่อการก่อสร้างอย่างยั่งยืน" วันอังคารและวันพุธที่ 22-23 มกราคม 2562

กุมภาพันธ์

อบรม "การตรวจประเมินและทดสอบแบบไม่ทำลาย" (ภาคทฤษฎี + ภาคปฏิบัติ) วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

มีนาคม

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม "งานประชุมวิชาการคอนกรีต ประจำปี ครั้งที่ 14 (ACC 14)" ANNUAL CONCRETE CONFERENCE 14  วันที่ 6, 7, 8 มีนาคม 2562

เมษายน

พฤษภาคม

อบรม "แนวทางใหม่สำหรับการออกแบบโครงสร้างเพื่อต้านการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว" วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562  ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนได้ที่นี่

โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2562 * * * * * รับจำนวนจำกัดเพียง 20 คน เท่านั้น * * * * * ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนได้ที่นี่

มิถุนายน

โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2562 * * * * * รับจำนวนจำกัดเพียง 20 คน เท่านั้น * * * * * * ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนได้ที่นี่

อบรม "การออกแบบการก่อสร้างการซ่อมแซม Concrete Silo" วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562  ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนได้ที่นี่

อบรม "การออกแบบชิ้นส่วนพิเศษของโครงสร้างสำหรับต้านการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว" วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 13-14 มิถุนายน 2562  ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนได้ที่นี่

อบรม "โครงสร้างคอนกรีตเพื่อต้านผลจากน้ำ" วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนได้ที่นี่
กรกฎาคม

สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม

พฤศจิกายน


ธันวาคมปฏิทินกำหนดการประชุมกรรมการวิชาการ สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
ดาวน์โหลดปฏิทินการประชุมกรรมการวิชาการประจำปี 2561 ได้ที่นี

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2019 เวลา 18:10 น.