สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
Thailand 4.0 : อุตสาหกรรม Ultra High Performance Concrete (UHPC) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 06 ตุลาคม 2017 เวลา 14:20 น.

Thailand 4.0 : อุตสาหกรรม Ultra High Performance Concrete (UHPC)

Thailand 4.0 : Industry of Ultra High Performance Concrete (UHPC)

 

นันทวัฒน์ ขมหวาน1 และ นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์2
1ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
2ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

 

1.บทนำ
คอนกรีตกำลังสูงมีแนวความคิดและการนำมาใช้ในงานก่อสร้างทางหลวงและในโครงสร้างสะพานที่มีช่วงความยาวมากในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี ค.ศ.1965 ซึ่งเป็นการเกิดขึ้นของคอนกรีตสมรรถนะสูง (High Performance Concrete) อย่างเป็นทางการโดย American Concrete Institute (ACI) และหนึ่งในชนิดของคอนกรีตสมรรถนะสูงคือ Reactive Powder Concrete (RPC)

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2018 เวลา 12:05 น.